Thép cuộn Miền Nam phi 8

11.900 VNĐ

Thép cuộn Miền Nam:

– Kích cỡ: Phi 8
– Mác: CB300
– Đơn vị tính/giá bán: KG
– Giá bán chưa bao gồm VAT