Thép cuộn Việt Nhật phi 6

17.900 VNĐ

Thép cuộn Việt Nhật:

– Kích cỡ: Phi 6
– Mác: CB240
– Đơn vị tính/giá bán: KG
– Giá bán chưa bao gồm VAT