Thép Hòa Phát phi 14

253.285 VNĐ

Thép Hòa Phát:

– Kích cỡ: Phi 14
– Mác: CB300
– Chiều dài: 11.7m
– Đơn vị tính/giá bán: Cây