Thép Hòa Phát phi 16

330.792 VNĐ

Thép Hòa Phát:

– Kích cỡ: Phi 16
– Mác: CB300
– Chiều dài: 11.7m
– Đơn vị tính/giá bán: Cây