Thép Hòa Phát phi 18

418.502 VNĐ

Thép Hòa Phát:

– Kích cỡ: Phi 18
– Mác: CB300
– Chiều dài: 11.7m
– Đơn vị tính/giá bán: Cây