Thép Hòa Phát phi 20

516.415 VNĐ

Thép Hòa Phát:

– Kích cỡ: Phi 20
– Mác: CB300
– Chiều dài: 11.7m
– Đơn vị tính/giá bán: Cây